Jaromír Žák, Filmová produkce

Jaromír Žák - Vedoucí filmové produkceDobrý den. Dovolte mi, abych Vás jako spoluzakladatel společnosti JF Production přivítal na našem webu a krátce Vás seznámil s naší historií. Osobně se zajímám především o filmovou a fotografickou tvorbu a to jak v klasické 2D podobě, tak v podobě stereoskopické, dnes všeobecně známé spíše pod populárním označením 3D technologie.

Od roku 1998 se věnuji digitální fotografii, především živé a neživé přírody. Zároveň jsem se příležitostně věnoval i natáčení videí z různých významných událostí ve svém okolí. V roce 2005 jsem maturoval na Střední Průmyslové Škole v Třebíči a následně jsem v roce 2010 své studium zakončil získáním inženýrského titulu na VUT v Brně. Úzké spojení na technické obory, především elektrotechniku, můj zájem o fotografii ještě prohloubilo. V průběhu času jsem se začal více specializovat na málo časté odvětví fotografie, především makrofotografii, astrofotografii a fotografii přírodních úkazů. Čím více jsem se těmto speciálním fotografickým oborům věnoval, tím více jsem se blížil k celkovému pojetí fotografie jako prostředku fotodokumentárnímu, především pro zachycení neopakovatelných okamžiků a jejich zprostředkování svému okolí.

V roce 2008 jsem se náhodou dostal k několika stereofotografiím, dnes známým spíše pod označením 3D fotografie. Ty mne naprosto uchvátily, především jejich potenciálem v zobrazení dokumentárních fotografií doplněných o třetí rozměr. Od té doby jsem postupně pronikal do tajů této techniky zaznamenávané různými metodami. Postupem času, a především masovou popularizací 3D videa v zábavním průmyslu, se staly 3D technologie dostupné pro širokou veřejnost a nastal vhodný čas k návratu na filmové plátno, jak jinak než ve 3D.

Natáčení ve 3DV roce 2012 jsem svoje technické zázemí rozšířil o vybavení pro přímé ukládání videozáznamu ve 3D a začal jsem se naplno věnovat dříve jen okrajově provozovanému natáčení pohyblivých scén. Tím jsem obohatil moji dokumentární tvorbu o poslední, 4. rozměr, tedy čas. Následně jsem se začal velice aktivně podílet na uchovávání přírodních krás pro další generace v podobě digitálního 3D FullHD záznamu a to jak formou krátkých videí, tak formou větších projektů. Mezi první z těchto projektů lze řadit například celovečerní dokumentární film „Slovenský Ráj“ věnovaný úchvatnému stejnojmennému prostředí.

V rámci svého studia na Brněnském Vysokém Učení Technickém jsem se koncem roku 2013 seznámil se zpěvákem, hudebníkem a skladatelem v jedné osobě, Vojtěchem Svatošem. Po několika kratších projektech se naše úzká spolupráce rychle rozrostla a v roce 2014 jsme se rozhodli definitivně spojit a vytvořit současnou firmu – JF Production. Společnými silami se dnes věnujeme audiovizuální tvorbě nejen dokumentárních filmů, ale rozšířili jsme společné portfolio nabízených produktů o tvorbu hudebních videoklipů a komplexní zakázkovou audiovizuální tvorbu.

Tímto bych také rád poděkoval všem osobám, které mne v průběhu mého profesního vývoje podporovali a pozitivně ovlivňovali, ať už se jednalo o novodobé spolupracovníky, ale především o mé rodinné zázemí, ve kterém jsem byl k filmové tvorbě přiváděn už od útlého dětství.

Jaromír Žák
Vedoucí filmové sekce
Spoluzakladatel JF Production